Oppilaitosten tavoitetaulut esittelyssä

Esimerkki oppilaitos

Tavoitetaulun lyhyt kuvaus

Tuomas kirjoittaa kuvauksen. Esimerkki oppilaitos on laatinut tavoitetaulun erikseen tanssin perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Perusopinnot jakautuvat kolmeen opintokokonaisuuteen. Etenemistä arvioidaan sanallisella palautteella lukuvuosien lopuksi. Arvioinnissa hyödynnetään Lausepankki-työkalua.

Koulun antamat lisätiedot

1. Kuinka hyvin tunnette tavoitetaulu-työkalun ja sen toiminnot asteikolla 1-10

2. Esiteltävät tavoitetaulut (koulun antama nimi tai nimet, esim Alttoviulu tai Perusopinnot klassinen linja tms) 

3. Koulun kuvaus tavoitetaulun yleisestä rakenteesta
Perusopinnot ja syventävät samassa vai eri tauluissa? miksi?
Opintokokonaisuudet suhteessa vanha opetussuunnitelma (tasot)

4. Keskeisiä ajatuksia tavoitetaulun rakenteen taustalla
instrumenttikohtainen, kaikille instrumenteille yhteinen, miksi?

5. Millaisia tavoitesisältöjä (arvioinnin työkaluja) käytetty ja miten implementoitu?
Mitä merkintöjä tavoitetauluun tehdään, kuinka usein, kuka tekee. Esim, palaute, arviontilausekkeet, taitonäytteet, suoritus, yhteenveto, mitä toimintoja käytetty

6. Koulun ajatukset kyseisen tavoitetaulun plussista
Mikä toimii, onko jokin tiedon saanti helpottunut, muita huomioita

7. Koulun ajatukset kyseisen tavoitetaulun miinuksista
Onko käytössä haasteita
Käytännön ongelmia?

8. Kehitettävää koulun tavoitetaulussa
Mitkä asiat ovat kesken tai epävarmoja, mitä parannnuksia tai muutoksia halutaan tehdä

9. Kehitettävää tavoitetaulu -työkalussa (koulun mielipide ja toiveet)
Millaisia muutoksia toivotaan koko tavoitetaulujen työkaluun ja esim arvioinnin työkaluihin, näkymiin tms